các mẫu áo gilê

bảo hộ lao động

Áo gilê được may theo mẫu mã đa dạng. Đa số sử dụng cho nhân viên kỹ thuật trong doanh nghiệp.

Phía sau in logo, khẩu hiệu của Doanh nghiệp để dễ nhận biết và quảng bá thương hiệu đến khách hàng.